Aktualności

ELIMINACJE GMINNE 40 KONKURS RECYTATORSKI "WARSZAWSKA SYRENKA" I XXXIV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

    2017-03-07 00:00:00

Dnia 7 marca 2017 r. od godziny 9.00 w Sali Tanecznej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury
w Białobrzegach rozpoczęły się eliminacje do powiatowego konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” oraz Mały Konkurs Recytatorski, który odbywa się w ramach 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Myślą przewodnią Konkursów jest rozbudzanie wrażliwości dzieci i młodzieży na kulturę słowa  i zapoznanie ich z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej.

 

Komisja w składzie:

    Monika Śliwa – przewodnicząca
    Teresa Dźwigulska
    Zygmunt Andrzej Łukomski

po wysłuchaniu 5 recytatorów 40  Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA w kategorii: klasy O/1 postanowiła nagrodzić                                   

1.      Alicję Pałczyńską

2.      Igora Sadzik

3.      Dominikę Sitarek

Ponadto z Gimnazjum wyróżniono:

1.      Wiktorię Trynkos

Nominację  do eliminacji powiatowych otrzymali:

Alicja Pałczyńska

Igor Sadzik

Wiktoria Trynkos

Komisja po wysłuchaniu 24 recytatorów XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego

w kategorii: przedszkola i klasy „0”, klasy I-IV, klasy V-VI, gimnazja postanowiła nagrodzić i nominować do eliminacji powiatowych:

1.      PRZEDSZKOLA I KLASY „0”

I miejsce  i NOMINACJA- Aleksandra Miros

II miejsce Wiktoria Kacprzak

III miejsce Maja Bugajska

Ponadto wyróżniono:

1.      Wiktorię Munik

2.      Aleksandra Rudzkiego

3.      Izabellę Sułecką

 

2.      SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – IV

I miejsce  i NOMINACJA- Amelia Tuzimek

II miejsce Alicja Zielińska

III miejsce Weronika Iwanowska

 

 

3.      SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY V – VI

I miejsce  i NOMINACJA- Aleksandra Karolewska

II miejsce Wiktoria Gapys

III miejsce Helena Betlej

 

4.      GIMNAZJUM

I miejsce  i NOMINACJA- Oskar Pośnik

II miejsce Natalia Łagoda

III miejsce Maciej Jurczak

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim recytatorom za udział w eliminacjach oraz gratulujemy nagród, wyróżnień oraz NOMINACJI.

Dziękujemy również członkom komisji: p. Monice Śliwie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach oraz p. Teresie Dźwigulskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czarnocinie a także dyrektorom w/w placówek za pomoc w przeprowadzeniu obu konkursów